Course curriculum

 • 1

  Gwyliau ym Mharis/Holiday in Paris

  • Video: Gwyliau ym Mharis/Holiday in Paris

  • Sgript: Gwyliau ym Mharis

  • Script: Holiday in Paris

  • Suggested Activity: Gwyliau ym Mharis

  • Example: Gwyliau ym Mharis

 • 2

  Teledu/Television

  • Video: Teledu/Television

  • Sgript: Teledu

  • Script: Television

  • Suggested Activities: Teledu/Television

 • 3

  Swyddfa Deithio/Travel Agent

  • Video: Swyddfa Deithio/Travel Agent

  • Sgript: Swyddfa Deithio

  • Script: Travel Agent

  • Suggested Activities: Gwyliau/Holiday

 • 4

  Tywydd/Weather

  • Video: Tywydd/Weather

  • Suggested Activity: Rhagolygon y Tywydd/Weather Forecast

 • 5

  Amser/Time

  • Video: Amser/Time

  • Geiriau y gân: Amser

  • Words of the song: Time

  • Suggested Activity: Amser/Time

 • 6

  Teulu/Family

  • Video: Teulu/Family

  • Geiriau y gân: Pwy sy' yn dy deulu di?

  • Words of the song: Who is in your family?

  • Suggested Activities: Teulu/Family

 • 7

  Hwyl gyda sleim! / Fun with Slime!

  • Video: Hwyl gyda sleim / Fun with slime!

 • 8

  Podlediad: Gwyliau/Holiday

  • Podlediad: Gwyliau/Holiday

  • Sgript: Podlediad 'Gwyliau'

  • Script: Podcast 'Holiday'

  • Suggested Activities: Creu podlediad / Create a podcast

 • 9

  Podlediad: Trefnu Gweithgaredd/Organising an Activity

  • Podlediad: Trefnu Gweithgaredd/Organising an Activity

  • Sgript: Trefnu Gweithgaredd

  • Script: Organising an Activity