Course curriculum

 • 1

  1. Trosolwg o Gwricwlwm Cymru

  • Animeiddiad Cwricwlwm i Gymru

  • canllawiau-cwricwlwm-i-gymru (1)

  • Cwricwlwm i Gymru Y daith i 2022

  • Sgiliau trawsgwricwlaidd

  • Modiwl 1 Cwis

  • Modiwl 1

 • 2

  2. Cyflwyniad i AoLE y Dyniaethau

  • Beth yw Dyniaethau?

  • Nerys Vaughan - Assistant Headteacher Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

 • 3

  3. Datganiadau o'r hyn sy'n Bwysig

  • Datganiadau o'r hyn sy'n Bwysig

  • 1) Beth sy'n Bwysig 1 - 5 Crynodeb Ionawr 2020 WORD

 • 4

  4. Dilyniant ac Asesu

  • Disgrifiadau o Ddysgu

  • 1) D o L gyda rhifau a symleiddio PS1 - 3 WORD

  • Sgiliau Hanes a Daearyddiaeth 2020 - crynodeb a materion

 • 5

  5. Dulliau Cynllunio

  • Pwysigrwydd Dewis Pwnc

  • Taflen 14 - ECEC